Kryetari z. Sadiku priti drejtorin e ISRMV m-r Xhevat Kicara

Sot kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku realizoi takim me drejtorin e ISRMV m-r Xhevat Kicara ku u bisedua për mundësit e bashkpunimit në të ardhmen ndërmjet dy institucioneve.
🇲🇰🇪🇺Komuna e Studeniçanit u bë anëtare e Kuvendit të Institutit për standardim i Republikës së Maqedonisë së veriut.

***

Денес градоначалникот на Општина Студеничани г. Азем Садику оствари средба со директорот на ИСРСМ м-р Џеват Кицара (Dzevad Kicara) на која беше разговарано за насоките за идната соработка помеѓу нашите институции.
🇲🇰🇪🇺 Општина Студеничани стана нова членка на Собранието на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија.

——
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани