Kryetari z.Sadiku, realizon takim pune me drejtorin e Inspektoratit Komunal Shtetëror z. Sali Ajdini

Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku dhe drejtori i NPK “Studeniçani” z. Erduan Saliju, realizuan takim pune me drejtorin e Inspektoratit Komunal Shtetëror z. Sali Ajdini.

***

Градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику и директорот на ЈКП “Студеничани” г. Ердуан Салију, реализираа работна средба со директорот на Државниот комунален инспекторат г. Сали Ајдини.

———
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани