🚧 Ekipet e Komunës së Studeniçanit gjatë ditës së sotme kanë bërë shenjëzimin e komunikacionit në sheshin e Studeniçanit. Janë shenjëzuar vendet për 🅿️, rreth rrotullimi , vendkalimet për 🚶 etj. Lusim gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që ti përmbahen rregullave të...
🚧 Екипите на општина Студеничани во текот на денот направија одбележување на сообраќајната сигнализација на плоштадот во Студеничани. Одбележени се местата за 🅿️, кружниот тек, 🚶 премини и др. Се молст сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на сообраќајните правила! ______ Служба...
Fillojnë punimet ndërtimore për ndërtimin e dy rrugëve në f.Studeniçan me gjatësi prej 500m dhe 581m. Vlera e projektit është 7,173,841.00 denarë me tvsh të përfshirë, ndërsa mjetet janë siguruar nga Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural...

L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M Për organizimin e Prezentimit Publik dhe Anketës Publike për DPUL për PK.1597, KK.Studeniçanit-Jashtë R.N., Komunën e Studeniçanit, me klasë për qëllim V5- Objekt fetar-Xhami. О О П Ш Т Е Н И Е за организирање...

I N F O R M I M

Të nderuar pronarë të kompanive me seli në Komunën e Studeniçanit që ende nuk e keni paguar tatimin e caktuar nga komuna për kompanitë (i njohur në popull si: Firmarina) e që është obligim ligjor, Ju informojmë se ka...
➡️Ekipet e Komunës së Studeniçanit janë duke i zhvilluar punimet ndërtimore për rregullimin e hapësirës para poliklinikës🏨 në qendër të Studeniçanit. Sipas planit do të ketë hapësirë të gjelbër dhe vend për 🅿️, me këtë do ta lehtësojmë punën e...
➡️Екипите на општина Студеничани ги одвиваат градежните работи за уредување на просторот пред поликлиниката🏨 во центарот на с. Студеничани. Според планот ќе има просторија со зеленило🏞️ и паркинг места🅿️, со ова ја олеснуваме работата на 🏨 но создаваме и нова...
➡️Janë duke u zhvilluar punimet për hapjen e pusit për ujë 🚰në qendrën rekreative sportive në Studeniçan. Synojmë që qendrën rekreative sportive në Studeniçan ta kthejmë në vend kyç për sport dhe shoqërim, ta bëjmë vend takimi për gjithë banorët...
Екипите на општина Студеничани и ЈКП "Студеничани" го чистат еден дел од коритото не река Крњово. Освен градежните работи за изградба и реконструкција на локалните патишта, во исто време се грижиме и за одржување на животната средина. Целиме кон општина со...
Ekipet e Komunës së Studeniçanit dhe NPK "Studeniçani" bëjnë pastrimin e një pjese të shtratit të lumit Kërnjovë në fshatin Studeniçan. Përveç punimeve ndërtimore për ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve lokale, në të njëjtën kohë kujdesemi edhe për mirëmbajtjen e...
0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Recent Posts